Školní rok 2024/2025 

je již plně obsazený.


Zápis na školní rok 2024/2025

Dětské skupiny Child's way a Monte way přijímají děti po celý školní rok do plného naplnění jejich kapacit. 

Vzhledem k tomu, že je zde více zájemců než volných míst, budeme postupovat dle kritérií pro přijetí.

Kritéria pro přijetí

Všechny děti musejí mít všechny povinné očkování nebo potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo mají kontraindikace k očkování.

Vazba na trh práce

 • Rodič zaměstnaný nebo OSVČ - 3 body
 • Rodič nezaměstnaný, hledající práci - 1 bod
 • Rodič studující - 1 bod

Bydliště

 • V Jesenici - 3 body
 • Mimo Jesenici - 1 bod


Individuální situace dítěte

 • Dětskou skupinu navštěvuje/navštěvoval sourozenec - 3 body
 • Sociální potřebnost - 1 bod


Týdenní docházka

 • 4-5 dní - 4 body
 • 3 dny - 3 body
 • 2 dny - 2 body
 • 1 den - 1 bod


Věk dítěte v době přijetí

 • 12 až 23 měsíců - 2 body
 • 24 až 35 měsíců - 1 bod

Pokud nebude mít dětská skupina odpovídající místo pro dítě s nejvyšším počtem bodů a rodiče nebudou souhlasit se změnou docházky, přijme dětská skupina další dítě s nejvyšším počtem bodů a odpovídající docházkou. Dětská skupina si vyhrazuje právo přijmout děti dle svého uvážení, kritéria pro přijetí slouží pouze jako pomocník při rozhodování.