Jak to u nás chodí

Chod dětských skupinek je ovlivněn Montessori pedagogikou, která vznikla na základě pozorování dětí a práce s nimi.

Děti jsou velmi chytré a nadané a je jen na nás zda jim dovolíme jejich potenciál plně rozvinout. Z tohoto důvodu jsme pro ně pečlivě připravili prostředí, ve kterém mohou rozvíjet své schopnosti právě v té oblasti, která je aktuálně nejvíce zajímá. Prostory jsou rozděleny do následujících skupin: praktický život, smyslové činnosti, osvojování jazyka, hudba a umění.

Montessori pomůcky jsou navrženy tak, aby děti přitahovali již pouhým pohledem. Děti jsou jimi zaujaty, a proto s nimi pracují opatrně a soustředěně. To rozvíjí jejich pozornost, sebekontrolu a sebedůvěru.

Individualita a čas pro každého je pro nás velmi důležitý. Kapacita dětské skupiny Child's way je 11 dětí denně, o které pečují dvě lektorky. Kapacita dětské skupinky Monte way je 6 dětí denně o které pečuje jedna až 2 vychovatelky denně. 

Našim hlavním cílem je podpořit děti v jejich samostatnosti (příprava jídla, oblékání, toaleta), zařazení se do společnosti, toleranci a lásce ke svému okolí i sobě samému.

Přijďte nás se svými dětmi navštívit a užijte si tak atmosféru Child's way na vlastní kůži.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!