Ceník školného

Pro školní rok 2017/2018

Provoz dětské skupiny je podpořen Operační programem Zaměstnanost. Rodiče se budou podílet na provozu částkou 350,- Kč za den a to bez ohledu na to, zda bude jejich dítě v dětské skupině do 13:00 nebo do 15:40. V ceně školného jsou zahrnuty svačiny a pitný režim.

Oběd není zahrnut v ceně školného a činí 65,-Kč za oběd.

Faktura za školné bude vystavena vždy k 15. předchozího měsíce dle objednaných dnů v rezervačním systému a její splatnost je 10 dní (tzn. nejpozději do 25. v měsíci)