Ceník Dětské skupiny Child's way na rok 2023/2024

Provoz dětské skupiny je financován s podporou státního příspěvku. Rodiče se podílejí na provozu částkou dle níže uvedeného školného.

Školné pro děti od 18ti měsíců do 3 let:

  • docházka 1 den v týdnu činí 1 800,-Kč měsíčně
  • docházka 2 dny v týdnu činí 3 000,- Kč měsíčně
  • docházka 3 dny v týdnu činí 3 500,- Kč měsíčně
  • docházka 4 dny v týdnu činí 4 000,- Kč měsíčně
  • docházka 5 dní v týdnu činí 4 720,- Kč měsíčně

Jednorázový vstup činí 400,-Kč/den. (Platí pouze pro zapsané děti na 2 a více dní).

Oběd a svačiny nejsou zahrnuty v ceně školného a činí 90,-Kč za oběd, svačiny a pitný režim.

Faktura za školné bude vystavena vždy k 15. předchozího měsíce dle objednaných dnů v rezervačním systému a její splatnost je 10 dní (tzn. nejpozději do 25. v měsíci).

První faktura na nový školní rok je vystavena po podpisu smlouvy.

Ceník Dětské skupiny Monte way 

na rok 2023/2024 

Provoz dětské skupiny je financován s podporou státního příspěvku. Rodiče se podílejí na provozu částkou dle níže uvedeného školného.

Školné pro děti od 12ti měsíců do 36 měsíců

  • docházka 1 den v týdnu činí 1 800,-Kč měsíčně
  • docházka 2 dny v týdnu činí 3 000,- Kč měsíčně
  • docházka 3 dny v týdnu činí 3 500,- Kč měsíčně
  • docházka 4 dny v týdnu činí 4 000,- Kč měsíčně
  • docházka 5 dní v týdnu činí 4 720,- Kč měsíčně

Jednorázový vstup činí 400,-Kč/den do maximální výše 4720,-Kč

Oběd a svačiny nejsou zahrnuty v ceně školného a činí 90,-Kč za oběd, svačiny a pitný režim.

Faktura za školné bude vystavena vždy k 15. předchozího měsíce dle objednaných dnů v rezervačním systému a její splatnost je 10 dní (tzn. nejpozději do 25. v měsíci).

První faktura na nový školní rok je vystavena po podpisu smlouvy.