Ceník školného od září 2022


Provoz dětské skupiny je financován s podporou státního příspěvku. Rodiče se podílejí na provozu částkou dle níže uvedeného školného.

Školné pro děti od 18ti měsíců do 31.8. po třetích narozeninách:

  • docházka 1 den v týdnu činí 1 500,-Kč měsíčně
  • docházka 2 dny v týdnu činí 2 500,- Kč měsíčně
  • docházka 3 dny v týdnu činí 3 500,- Kč měsíčně
  • docházka 4 dny v týdnu činí 4 000,- Kč měsíčně
  • docházka 5 dní v týdnu činí 4 000,- Kč měsíčně

Školné pro děti, které dosáhly do 31.8. třech let:

  • docházka 1 den v týdnu činí 1 800,-Kč měsíčně
  • docházka 2 dny v týdnu činí 3 600,- Kč měsíčně
  • docházka 3 dny v týdnu činí 5 200,- Kč měsíčně
  • docházka 4 dny v týdnu činí 6 400,- Kč měsíčně
  • docházka 5 dní v týdnu činí  7 000,- Kč měsíčně

Jednorázový vstup činí 400,-Kč/den. (Platí pouze pro zapsané děti na 2 a více dní). 

Oběd a svačiny nejsou zahrnuty v ceně školného a činí 90,-Kč za oběd, svačiny a pitný režim.

Faktura za školné bude vystavena vždy k 15. předchozího měsíce dle objednaných dnů v rezervačním systému a její splatnost je 10 dní (tzn. nejpozději do 25. v měsíci).

První faktura na nový školní rok je vystavena po podpisu smlouvy.